image

    Národní programy Ministerstva zemědělství ČR (MZe)

     

    • program 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
    • program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“