image

    Národní programy Ministerstva zemědělství ČR (MZe)

     

    Program 129 130 - obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků, výstavba vodních nádrží

    • Program 129 250 – výstavba přivaděčů pitné vody, ČOV a kanalizací