image

 • Obchodní firma: ELCOS GROUP s.r.o.
 • Sídlo: V Závětří 1036/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 • Kancelář: Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 • : 03147932
 • DIČ: CZ 03147932
 • Registrace v OR: u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
  oddíl C, vložka 228101. Společnost byla zapsána dne 26. června 2014

 • Osoby oprávněné jednat
  jménem společnosti: Mgr. Lenka Hodková, jednatel a Mgr. Eva Kaiserová, jednatel

 • Tel.: +420 257 095 474
 • E-mail: info@elcos.cz

 • Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, Praha 4
 • Číslo účtu: 24070804/5500