image

Společnost ELCOS GROUP s.r.o. se sídlem U Uranie 1583/21, Praha 7 – Holešovice PSČ 170 00, byla založena v roce 2014.

Společnost ELCOS GROUP s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti dotačního managementu zejména v oblasti čerpání strukturálních fondů Evropské unie či dotačních titulů poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky.

Společnost ELCOS GROUP s.r.o. se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a koncesních řízení dle zákona č.139/2006 Sb.koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací či koncesní řízení administrujeme u projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie či dotačních titulů poskytnutých ze státního rozpočtu České republiky.

Společnost ELCOS GROUP s.r.o. a její tým nespoléhá pouze na své znalosti, nýbrž při poskytování svých služeb vychází vždy tzv. od pramene a sleduje vývoj judikatorní praxe soudů a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost ELCOS GROUP s.r.o. si zakládá na profesionálním a striktně individuálním přístupu ke každému jednotlivému klientovi, neboť právě důvěra a spokojenost klientů je pro společnost znak, že poskytované služby jsou poskytovány profesionály v oboru. Naší zásadou však je poskytnout klientovi maximum informací k tomu, aby se mohl správně rozhodnout.